Dự án Vietbabyfair – Triển lãm sản phẩm cho mẹ và bé

Dự án Vietbabyfair – Triển lãm sản phẩm cho mẹ và bé
March 12, 2021 No Comments Dự án Hoàng Nhật

Dự án Vietbabyfair – Triển lãm sản phẩm cho mẹ và bé

Triển lãm sản phẩm cho mẹ và bé – Vietbabyfair 2020 được đồng tổ chức bởi Công ty Coex và SEGE Fairs – nhà tổ chức triển lãm Quốc tế hàng đầu tại Hàn Quốc.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *