Dự án AmfaGold – Công ty dược phẩm

Dự án AmfaGold – Công ty dược phẩm
March 17, 2021 No Comments Dự án Hoàng Nhật

Dự án AmfaGold – Công ty dược phẩm

Dự án AmfaGold - Công ty dược phẩm

Dự án AmfaGold – Công ty dược phẩm là một dự án Mona Media hợp tác với Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A –  một trong những doanh nghiệp đi đầu trong nguyên cứu sản phẩm dược phẩm mới. Ngoài ra, còn là đơn vị sản xuất, kinh doanh – tiếp thị, cung ứng, phân phối, xuất nhập khẩu các loại dược phẩm.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *